Hoofdbestuur en wedstrijdzaken

Voorzitter: Dhr. J. da Silva Mendes
Jaime da Silva Mendes
voorzitternock@gmail.com

Penningmeester: Dhr. J. Jelier
Johan Jelier
penningmeesternock@gmail.com

Secretaris: Dhr. B.C.F. Veenema

  tel 0613957022