Contributie seizoen 2018/2019

Published On 14 juni 2016 | By NOCKralingen |

CONTRIBUTIE 2018/2019
Betaling voor 1 september 2018
Veldvoetbal Senioren € 225,00. Betaald voor 1 september € 215,00
Niet spelend lid € 80,00
Donateur € 50,00

A.S.S. spelers € 120,00. Betaald voor 1 september € 100,00

Junioren
A junioren € 210,00. Betaald voor 1 september € 200,00
B junioren € 205,00. Betaald voor 1 september € 195,00
C junioren € 195,00. Betaald voor 1 september € 185,00
D pupillen € 185,00. Betaald voor 1 september € 175,00
E pupillen € 180,00. Betaald voor 1 september € 170,00
F pupillen € 175,00. Betaald voor 1 september € 165,00

Futsal Senioren € 1250,00
Futsal Senioren: hoofdklasse 1ste + 2e klasse € 1275,00
Hallencompetitie € 1075,00
Zaalvoetbal dames € 1250,00

Betalingsregels
1. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het (op tijd) betalen van hun contributie.
2. 50% van het contributiebedrag dient voor 1 september 2018 betaald te zijn. Het overige dient voor 1 december 2018 voldaan te worden. Bij het niet tijdig betalen van de contributie wordt de speler uitgesloten van trainingen en wedstrijden.
4. Bij het uitblijven van betaling zal NOCKralingen de vordering overdragen aan een incassobureau. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de speler. NOCKralingen kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
5. De contributie is van toepassing op het hele jaar. Bij het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap vervalt de betalingsverplichting niet. Het gehele bedrag dient betaald te worden.
7. Spelers die vertrekken naar andere voetbalverenigingen dienen per 10 juni 2018 schriftelijk op te zeggen. Overschrijvingen worden door NOCKralingen enkel getekend indien de speler al zijn of haar financiële verplichtingen heeft voldaan en alle spullen zijn ingeleverd.
8. Opzeggingen dienen voor 15 juni 2018 schriftelijk te gebeuren anders wordt het gehele contributiebedrag voor het komend jaar in rekening gebracht.
9. Leden die zich na 1 januari 2019 aanmelden, betalen € 100,00 voor de resterende maanden.
10. Kosten voor gele/rode kaarten komen voor rekening van de spelers. Dit dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te worden.
11. Overige sancties/boetes welke opgelegd worden door de KNVB zullen onverwijld aan de speler in rekening gebracht worden. Dit dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te worden.
12. Indien de betalingen via fondsen verlopen, dient dit gemeld te worden aan de penningmeester. De speler en/of diens verzorger is verantwoordelijk voor de betaling. De aanvragen dienen tijdig ingediend te worden bij deze instantie. NOCKralingen staat hier geheel buiten.

Bankrekening van NOCKralingen:

NL33INGB0000097978

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *