Geacht lid van NOCKralingen

Published On 15 december 2020 | By NOCKralingen |

Geacht Lid van NocKralingen

We leven in een tijd met beperkingen, waarin we niet alles kunnen doen wat we graag willen. De maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 zorgen ervoor dat ook onze sport voor een deel stil ligt. Als bestuur en vrijwilligers van NocKralingen zitten we echter niet stil. We voeren maatregelen door op de club, proberen op creatieve manieren binnen de bandbreedte van de maatregelen de jeugd en volwassenen toch te laten sporten en proberen het financiële verlies zo beperkt mogelijk te houden. De inkomsten vallen namelijk grotendeels weg, terwijl de meeste kosten gewoon doorlopen.

Eén van de belangrijkste inkomstenbronnen van onze vereniging is de contributie die onze leden betalen. Een deel van de leden  heeft de contributie echter nog niet betaald. Als u de contributie niet betaalt, kan NocKralingen niet aan al haar financiële verplichtingen blijven voldoen, met alle gevolgen van dien.

U bent als lid verplicht om contributie te betalen, ook als daar niet het gebruikelijke sportaanbod tegenover staat. Dat voelt misschien niet eerlijk, maar het is noodzakelijk om een gezonde vereniging te blijven. We willen u dan ook dringend verzoeken om het openstaande bedrag, zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor 31 december 2020 over te maken op rekeningnummer NL33INGB0000097978 ten name van NocKralingen, onder vermelding van uw naam en elftal.

Ben u niet in staat om aan uw contributieplicht te voldoen, bijvoorbeeld doordat de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 u ook financieel geraakt hebben? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Dhr Jelier. Via emailadres: penningmeesternock@gmail.com  

Dan zoeken we samen naar een oplossing!

Laat ons alstublieft niet in de kou staan!!!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Met vriendelijke groet; Johan Jelier

Penningmeester NOCKralingen

tel: 0626132043

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *