• Contributie 2024/2025

 • Contributie 2024/2025

  Betaal voor 1 september 2024 dan geven wij korting. De korting is enkel van toepassing als er geen achterstanden zijn.

   

  Contributie  Senioren Veldvoetbal 2024/2025

   

  Bedragen regulier

  Bedragen met korting

  Veldvoetbal Senioren (dames/heren)

   

  250,00

   

  240,00

  1ste jaar senioren (doorstroom vanuit de jeugd)

   

  215,00

   

  205,00

  Niet spelend lid

   

  80,00

  75,00

  A.S.S. Speler

  160,00

   

  155,00

  Walking Football

  65,00

  65,00

   

  Contributie Junioren veldvoetbal

  leeftijd

  Bedragen regulier

  Bedragen met korting

  18/19

  225,00

  215,00

  16/17

  220,00

  210,00

  14/15

  210,00

  200,00

  12/13

  200,00

  190,00

  10/11

  195,00

  185,00

  7/8/9

  190,00

  180,00

   

  Betalingsregels

  1. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het (op tijd) betalen van hun contributie.
  2. In overleg met de penningmeester en Andre Blanker (voor de jeugd) bestaat de mogelijkheid de contributie in termijnen te betalen. 50% voor 1 september 2024 en 50% voor 1 december 2024. Hierbij kan er geen gebruik gemaakt worden van de korting. De korting is enkel van toepassing bij betaling van het volledige contributiebedrag. . Let op voor de betaling in termijnen zal een extra  bedrag ad € 2,50 extra in rekening gebracht worden.
  3.   Bij het niet tijdig betalen van de contributie wordt de speler uitgesloten van trainingen en wedstrijden. Bij het uitblijven van betaling zal NOCKralingen de vordering overdragen aan een incassobureau. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de speler. NOCKralingen kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
  4. De contributie is van toepassing op het hele jaar. Bij het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap vervalt de betalingsverplichting niet. Het gehele bedrag dient betaald te worden.
  5. Spelers die vertrekken naar andere voetbalverenigingen dienen voor 15 juni 2024 schriftelijk op te zeggen. Overschrijvingen worden door NOCKralingen enkel goedgekeurd indien de speler alle financiële verplichtingen heeft voldaan en alle spullen zijn ingeleverd.
  6. Spelers die zich na 1 januari 2025 aanmelden, betalen € 125,00 voor de resterende maanden.
  7. Kosten voor gele/rode kaarten komen voor rekening van de spelers. Dit dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te worden.
  8. Overige sancties/boetes welke opgelegd worden door de KNVB zullen onverwijld aan de speler in rekening gebracht worden. Dit dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te worden.
  9. Indien de betalingen via fondsen verlopen, dient dit gemeld te worden aan de penningmeester. De speler en/of diens verzorger is verantwoordelijk voor de betaling. De aanvragen dienen tijdig ingediend te worden bij deze instantie. NOCKralingen staat hier geheel buiten.
  10. Houders van een Rotterdampas ontvangen € 25,00 korting op het contributiebedrag na indiening van een kopie van de pas (met vermelding van naam + geboortedatum) voor 1 februari 2025. Indien niet wordt voldaan aan deze regels vervalt de korting. Na 1 februari 2025 kan er geen korting meer bedongen worden. De korting kan enkel geclaimd worden na betaling van het gehele bedrag.

   

  Bankrekening van NOCKralingen:

  NL33INGB0000097978