• Contributie 2024/2025

 • Contributie zaal 2024/2025

  hoofdklasse

  1550,-

  Futsal Senioren 1ste + 2e klasse

  1400,-

  Futsal Senioren

  1375,-

  Hallen

  1200,-

   

  Betalingsregels

  • Het contributiedrag dient voor 1 oktober 2024 betaald te zijn. Bij het niet tijdig betalen van de contributie kan de speler/team uitgesloten worden van wedstrijden. De kosten van uitsluiting/terugtrekking van het team zijn voor rekening van de spelers/team.
  • De contributie is van toepassing op het hele jaar. Bij het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap vervalt de betalingsverplichting niet. Het gehele bedrag dient betaald te worden.
  • Spelers die vertrekken naar andere voetbalverenigingen dienen tijdig echter uiterlijk voor 10 juni 2024 op te zeggen. Overschrijvingen worden door NOCKralingen enkel goedgekeurd indien de speler of het team alle financiële verplichtingen heeft voldaan.
  • Sancties/boetes welke opgelegd worden door de KNVB zullen onverwijld aan de speler in rekening gebracht en/of gecommuniceerd worden. De boete dient binnen 14 dagen na communicatie van NOCKralingen voldaan te worden op rekeningnummer NL33 INGB 0000 0979 78 t.n.v. NOCKralingen.
  • Indien vorderingen uit welke hoofde dan ook niet betaald worden, zal NOCKralingen u hierop attenderen op een door NOCKralingen te kiezen wijze. Mocht u hierna toch in gebreke blijven, dan zal de vordering overgedragen worden aan een incassobureau. De vordering zal verhoogd worden met 5%. De kosten van het incassobureau zullen separaat in rekening gebracht worden. NOCKralingen kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
  • Houders van een Rotterdampas ontvangen € 25,00 korting op het contributiebedrag na indiening van een kopie van de pas (met vermelding van naam + geboortedatum) voor 1 februari 2025. Indien niet wordt voldaan aan deze regels vervalt de korting. Na 1 februari 2025 kan er geen korting meer bedongen worden. De korting kan enkel geclaimd worden na betaling van het gehele bedrag.
  • Indien de betalingen via fondsen verlopen, dient dit gemeld te worden aan de penningmeester. De speler en/of diens verzorger is verantwoordelijk voor de betaling. De aanvragen dienen tijdig ingediend te worden bij deze instantie. NOCKralingen staat hier geheel buiten.
  • Bij betaling svp de naam van de speler en team vermelden.